Zonnepark Colusdijk BV

Naast een zonnepark, wellicht ook een windpark?

Zonnepark-Windpark

Als ZPC (DOH) zijn we drukdoende met de ontwikkeling van het zonnepark. De gemeente Nederweert buigt zich op dit moment over het principeverzoek dat we hebben ingediend voor een zonnepark van 52 MW. Ook zijn we nog steeds actief in contact met omwonenden en andere stakeholders.

Een half jaar geleden zijn we benaderd door de lokale energie coöperatie Zuidenwind. Zij zijn een plan aan het uitwerken om in de omgeving van het zonnepark ook een windpark te bouwen. De bedoeling is daarbij om de netwerkaansluiting van ZPC te delen met Zuidenwind. Een gecombineerd zonnepark en windpark is voor de energietransitie goed nieuws, omdat beide energiebronnen elkaar in de praktijk goed aanvullen. Doordat het windpark op de netwerkkabel voor het zonnepark van ZPC aangesloten kan worden, waarborgt de samenwerking ook een optimale benutting van de schaarse netwerkcapaciteit in Limburg.
Dit “energielandschap” van zonne- en windenergie hebben Zuidenwind en wij inmiddels met de provincie besproken. Dit omdat de provincie voor dit soort energielandschappen het bevoegd gezag is. De provincie heeft aangeven in beginsel positief kritisch aan te kijken tegen een energielandschap in Nederweert.

Zodra Zuidenwind de eerste verkenning heeft afgerond gaan we gezamenlijk met omwonenden van de Colusdijk in gesprek om de vervolgstappen te bespreken. Denk hierbij aan de invulling van het mogelijke windpark en financiële participatie.

Deze ontwikkelen hebben inmiddels ook de aandacht getrokken in de Limburger.

Logo ZPC-Mob