Zonnepark Colusdijk BV

Plan voor zonneweide met mogelijk ook windmolens nabij Weerterbos in Nederweert

Plan voor zonneweide nabij Weertbos

Nederweert - Zonnepark Colusdijk BV wil een zonneweide van 35 hectare aanleggen in Nederweert, mogelijk in combinatie met windmolens van coöperatie Zuidenwind. Het plan is in oktober ingediend bij de gemeente.

De BV heeft hiervoor de grond van melkveebedrijf Pustjens aan de Colusdijk gekocht. Het project moet voldoende ‘groene’ stroom voor 19.000 huishoudens opleveren. Ook is een aansluiting op het overvolle stroomnet al geregeld met netbeheerder Enexis. „Sterker nog, die aansluiting wordt al aangelegd”, zegt Rik de Jong van de Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland, dat samen met het Deense European Energy deze BV heeft opgericht.

Er blijft ruimte over om ook enkele windmolens van deze netaansluiting gebruik te laten maken. Hierover is De Jong in gesprek met energiecoöperatie Zuidenwind. Bedoeling van de samenwerking is ook om de omgeving via bijvoorbeeld een fonds van de opbrengsten te laten meeprofiteren.

Coalitieakkoord
De Jong hoopt in gesprek te gaan met de gemeente. Maar CDA, JAN en VVD hebben in hun coalitieakkoord staan de komende jaren „geen ruimte te bieden voor nieuwe grootschalige initiatieven voor energieopwekking via zonneweides en windmolens”.

„Het lijkt mij juist belangrijk vaart te maken met de energietransitie”, zegt De Jong. „Als ons plan doorgaat is Nederweert daarmee in één klap klaar.”

Hij wijst erop dat het plan meer voordelen kent: een melkveebedrijf verdwijnt aan de rand van natuurgebied Weerterbos, wat past in de stikstofaanpak. Dat biedt ook de kans om het grondwaterpeil ter plekke te verhogen, waarvan het bos voordeel kan hebben.

Het gaat nu om een ander project dan de zonneweide Ramshoven aan de Colusdijk, dat de gemeenteraad in 2019 afwees. De Jong: „Ons plan ligt verder van de bewoonde wereld af, tegen de rand van het Weerterbos.”

Zuidenwind

Albert Jansen, secretaris van Zuidenwind, wijst erop dat niet de gemeente, maar de provincie gaat over vergunningen voor windparken. Jansen en De Jong hopen daarom dat de provincie met het gemeentebestuur hierover in gesprek gaat.

Een woordvoerder van Nederweert zegt dat het verzoek om medewerking te verlenen aan het plan wordt bestudeerd door burgemeester en wethouders. De verwachting is dat hierover uiterlijk eind maart een besluit valt. Tot dat moment wordt niet ingegaan op vragen hierover.

De provincie Limburg laat weten „ambtelijk op de hoogte” te zijn van het verzoek en onder voorwaarden een „een positieve grondhouding” te willen innemen. Gedeputeerde Maar­ten van Gaans (Energie en Klimaat) staat open voor ‘een nader verkennend gesprek’ met Nederweert over het plan.

...... door Erwin Schmidt....

Logo ZPC-Mob